Lenka JISKROVÁ

Bachelor's thesis

Práce s třídním klimatem mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu při inkluzi dítěte s postižením zraku .

Working with the classroom climate of the mainstream nursery school for the inclusion of a child with visual impairment
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu třídního klimatu v mateřské škole hlavního vzdělávacího proudu pro zařazení dítěte se zrakovým postižením. Cílem práce je analyzovat teoretické poznatky ke zvolenému tématu a na základě teoretické báze vypracovat soubor metodických návrhů pro pedagogy mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu, kteří mají zařadit do své třídy dítě se zrakovým postižením. Pro …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on preparation of class environment at a mainstream educational kindergarten for integrating a visual impaired child. The aim of this thesis is to analyse theoretical findings of the selected topic and to work up a package of methodical suggestions on theoretical bases for teachers at the mainstream educational kindergartens who are supposed to integrate a visual impaired …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JISKROVÁ, Lenka. Práce s třídním klimatem mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu při inkluzi dítěte s postižením zraku .. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses bie5ee bie5ee/2
13/5/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13/5/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.