Bc. Petr Bil

Bakalářská práce

Pracovní spokojenost agenturních zaměstnanců na pomocných a nekvalifikovaných pozicích

Work satisfaction of personal agency employees working as blue-collar workers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti agenturních zaměstnanců, kteří pracují na nekvalifikovaných a pomocných pracovních pozicích. V teoretické části je definována a popsána pracovní spokojenost, čím je tvořena a jak ji můžeme ovlivňovat, jaké jsou teorie spokojenosti a jak s pracovní spokojenosti můžeme pracovat. Dále se práce věnuje vztahu motivace a spokojenosti a je v ní popsána …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with work satisfaction of job agency employees working as blue-collar workers. This thesis is separated into two parts. First one, teoretical deals with description of work satisfaction, what is part of it and how it can be worked with. Next topic that is included is theory of motivation, relation between motivation and work satisfaction. Important chapter is dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta