Markéta Švandová

Bachelor's thesis

Daňové zvýhodnění na dítě v České republice

The childrens tax credit in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na daňové zvýhodnění na dítě v České republice. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaký vliv má daňová sleva na dítě na daň poplatníka a jeho efektivní daňovou sazbu. V první části práce je stručně popsán vývoj daňového zvýhodňování dětí v České republice a jsou vymezeny pojmy daňové zvýhodnění na dítě v roce 2014 a daňové zvýhodnění na dítě v roce 2015. V praktické části …more
Abstract:
Aim of the bachelor thesis is children's tax credit in the Czech Republic. The main focus of this thesis is to find out what is the influence of the children's tax credit on taxpayer's tax and on taxpayer's effective tax rate. At first, there is described the development of children's tax relief in the Czech Republic, the children's tax credit in 2014 and the children's tax credit in 2015. A comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Savina Finardi
  • Reader: Monika Bušovská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57032