Bc. Martin MALÍK

Diplomová práce

Prestiž povolání policisty v české společnosti

Prestige of policman´s profession in the czech society
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou prestiže povolání, konkrétně prestiží profese policisty. Na základě zúčastněného pozorování, ale i rozhovorů realizovaných zejména s osobami z řad laické veřejnosti, která je ovšem legitimním kritikem práce, resp. posuzovatelem výkonu činností delegovaných policistům Policie České republiky a strážníkům policie městské, byly generovány základní rámce s cílem …více
Abstract:
Degree work deals with the prestige of profession, namely the prestige of the profession police. On basis of participant observation and interviews realized mostly with people of the general public, but who is a legitimate critic of the work, respectively judge the performance of activities presented to the czech republic policemen and city policemen, were generated basic framework with work's aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pátra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍK, Martin. Prestiž povolání policisty v české společnosti. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta