Petr Kolbaba

Bakalářská práce

Školní plán mobility pro Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko

School Mobility Plan for the Gymnasium Rais, Hlinsko
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bezpečností pohybu žáků do/z Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55. Cílem práce je analyzovat současný stav přístupnosti školy z hlediska pěší i automobilové dopravy a odhalit problémová místa. Na základě získaných podkladů dále navrhnout zlepšení, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v okolí školy.
Abstract:
This thesis deals with the safety of students moving to / from the high school K. V. Raise Hlinsko, Adámkova 55. The aim is to analyze the current state of accessibility of schools in terms of pedestrian and automobile traffic and detect trouble spots. Based on the obtained data further suggest improvements that will lead to increased road safety around schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolbaba, Petr. Školní plán mobility pro Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko . Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera