Ing. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Disertační práce

Transformace a privatizace železniční dopravy v ČR

Transformation of rail transport in the Czech republic
Anotace:
Česká železnice stojí daňové poplatníky přibližně 40 mld. Kč ročně. Průměrné tempo růstu celkových dotací bylo 10 % ročně vyjádřené v běžných cenách a při očištění o inflaci 7 % ročně za období 2000-2011. Růst dotací byl způsoben mj. existencí úspor ze struktury, kdy unbundling české železnice, zahájený v roce 2003, vedl k ztrátám úspor ze struktury v odhadnuté výši 21 % z celkových nákladů české železnice …více
Abstract:
Czech railways cost yearly 40 billion CZK. Average yearly increase rate of subsidy was 10% in current prices, inflation adjusted it is 7% in the time period the year 2000 – 2011. The subsidy increase has been caused also by loss in economies of scope produced by unbundling of the Czech Railways, which started in 2003. This loss is estimated to be 21% of total Czech railways cost. One possible explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 11. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., doc. Ing. Anna Dolinayová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta