Adam Vůjtek

Diplomová práce

Autonomní robot řízený mobilním telefonem s OS Android

Autonomous Robot Based on Android Phone
Anotace:
Cílem této práce bylo naprogramovat aplikaci pro systém Android, která se bude snažit autonomně ovládat automobil. K tomuto ovládání aplikace využívá komunikaci přes technologii Bluetooth a dokáže pomocí lidarového senzoru snímat a využívat detekci obrazu přes kameru zařízení. Tyto technologie by měly pomoci k lepší detekci překážek a měly by být využity k lepšímu řízení automobilu. Zaměřil jsem se …více
Abstract:
The aim of my thesis was to make an Android application which will be able to drive a car autonomously. For this purpose, the application uses a Bluetooth technology, a lidar sensor ( which detects obstacles) and also an object detection in a real time. These technologies should be helpful for better detection of obstacles and should be used for better control while driving a car. I focused on controlling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Michal Krumnikl
  • Oponent: Eduard Sojka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika