Bc. Radomír Klabačka

Diplomová práce

Analýza obchodního modelu údržby ERP systému a návrh jeho zlepšení

ERP Software Company – analysis of the version maintenance business model and its improvement
Anotace:
Prezentovaná diplomová práce Analýza obchodního modelu údržby ERP systému a návrh na jeho zlepšení se zabývá udržovací fází životního cyklu ERP systému z pohledu společnosti zabývající se ne jen jeho prodejem, ale také vývojem. Cílem bylo zjistit, jestli je možné nevylepšovat jen samotný software, což s sebou nese i mírné negativní důsledky, ale vylepšit vnitřní proces společnosti.
Abstract:
The presented diploma thesis ERP Software Company – analysis of the version maintenance business model and its improvement focuses on maintenance phase of ERP lifecycle from the point of view of a company which not only sells ERP system but also develops it. The goal was to find out if it is possible to not just improve the software itself, which causes minor negative effects, but also improve an inner …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Hembera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management