Ing. Petra Jechová

Bakalářská práce

Realizace přechodu Slovenské republiky na měnu EUR v bankovnictví

Implementation of New Currency EUR in Banking Area in Slovak Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou na zvedení společné měny euro ve Slovenské republice ke dni 1. 1. 2009 v bankovnictví. Její součástí je popis příprav, testování a spolupráce s Národnou bankou Slovenska. V závěrečné kapitole jsou dána doporučení pro Českou republiku, jaký scénář pro zavedení společné měny je výhodnější.
Abstract:
This bachelor thesis is concerning with a preparing Euro currency in the Slovak Republic as of 1.1.2009 in banking system. The part of it is a description of preparations, tests and co-operation with Národná banka Slovenska. In the last chapter some suggestions for the Czech Republic are given - what kind of scenario is the most suitable.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.