RNDr. Václav Havel, Ph.D.

Disertační práce

Bambusuril Derivatives: Synthesis and Supramolecular Properties

Bambusuril Derivatives: Synthesis and Supramolecular Properties
Anotace:
Tato disertační práce se věnuje přípravě a supramolekulární chemii aniontových receptorů, především pak bambus[6]urilů. Bambusurily, příbuzné hostitelské molekuly a také další receptory aniontů jsou představeny v teoretické části. Čtyři studie představeny v této tezi se zabývají přípravou a studiem supramolekulárních vlastností bambusurilových aniontových receptorů. Tyto studie byly publikovány jako …více
Abstract:
This thesis deals with the preparation and supramolecular chemistry of anion receptors, namely bambus[6]urils. Bambusurils and related host molecules as well as other anion receptors are introduced in the theoretical part. Four studies presented in this thesis deals with the preparation and supramolecular studies of bambusuril anion receptors. They were already published as four separate papers in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D., prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Organická chemie

Práce na příbuzné téma