Tereza KASLOVÁ

Bachelor's thesis

Geografická analýza šíření HIV/AIDS v Karibiku

Geographical analysis of the spread of HIV/AIDS in the Caribbean
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na geografickou analýzu šířeni HIV/AIDS v Karibiku. Je zde kladen důraz na přiblížení situace viru lidské imunodeficience (HIV) a syndromu získaného selhání imunity (AIDS) v regionu, který je druhým nejvíce zasaženým na světě po subsaharské Africe. Práce vypovídá o časoprostorovém šíření této nemoci, zejména v letech 2003-2013, v Karibiku a snaží se tak přiblížit karibskou …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on geographical analysis of HIV/AIDS spreading in the Caribbean. The emphasis is put on giving insight into situation of the human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immune deficiency syndrome (AIDS) in the region that is the second mostly affected place in the world after sub-Saharan Africa. The thesis describes spatial spreading in 2003-2013 of this disease …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KASLOVÁ, Tereza. Geografická analýza šíření HIV/AIDS v Karibiku. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/