Lukáš ZAHRADNÍK

Bachelor's thesis

Využití technologie WebAssembly pro implementaci numerické knihovny pro Javascript

Utilization of WebAssembly technology for implementation of numerical library for Javascript language
Anotácia:
Práce se zabývá vývojem softwaru za použití technologie WebAssembly a programovacího jazyku Rust. V úvodu představuji technologii WebAssembly, její vlastnosti a možné použití. Dále před- stavuji programovací jazyk Rust, kde mimo jiné zmiňuji jeho hlavní odlišnosti od ostatních běžných jazyků a jeho vztah k WebAssembly. V práci implementuji vlastní numerickou knihovnu, která by měla využít potenciálu …viac
Abstract:
This thesis focuses on software development using the WebAssembly technology and Rust language. In the preface, I am introducing the WebAssembly technology and its properties and possi- ble usages. Then I am introducing programming language Rust with its main differences from other common languages and its relation to WebAssembly. In the thesis, I am implementing a numerical library, which should leverage …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHRADNÍK, Lukáš. Využití technologie WebAssembly pro implementaci numerické knihovny pro Javascript. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Information Systems

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.