Katsiaryna Samuseva

Bakalářská práce

Aplikace statistických metod při výpočtu celoživotní hodnoty zákazníka

Application statistical methods for estimation customer lifetime value
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje statistickým metodám pro řízení vztahů se zákazníky a různým přístupům k odhadu celoživotní hodnoty zákazníka pro společnost v dlouhodobém horizontu. Jde o empirický typ práce, kde teoretické předpoklady otestujeme v praxi na reálných datech. V průběhu práce zkoumáme a měříme klientské chování s cílem získat kvantitativní výstupy pro přizpůsobení marketingové strategie, efektivní …více
Abstract:
This bachelor thesis pay attention on statistical methods managing relationship with customers and different approaches of estimation customer lifetime value for the company in long time period. It is an empirical type of bachelor thesis, where we will test the theoretical assumptions on the real data. During this paper we research and measure customers behavior in order to obtain quantitative outputs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Lenka Vraná
  • Oponent: Lukáš Sobíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53481

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii