Bc. Pavla Kroupová

Diplomová práce

Supplementary Pronunciation Exercises to Primary and Lower-Secondary English Textbooks

Supplementary Pronunciation Exercises to Primary and Lower-Secondary English Textbooks
Abstract:
The subject matter of the thesis is to analyse a set of primary and lower-secondary English textbooks (Project, Second Edition) from the phonetic point of view and design a list of additional exercises. The reason is to help Czech learners of English to acquire English pronunciation as smoothly as possible. To do so, the author focuses not only on the possible "incompleteness" of the textbooks but …více
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analyzovat sadu učebnic angličtiny určenou pro základní školy (Project, druhé vydání) z hlediska výuky výslovnosti. Na základě této analýzy jsou navržena doplňující cvičení. Důvodem je snaha ulehčit českým mluvčím, kteří se učí anglicky, osvojit si anglickou výslovnost. Tudíž se autor této práce nezaměřuje pouze na možnou "neúplnost" učebnic, ale bere v potaz také …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zveřejnit od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marcela Malá, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kroupová, Pavla. Supplementary Pronunciation Exercises to Primary and Lower-Secondary English Textbooks. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / anglický jazyk - německý jazyk