Kristýna Rojíčková

Bakalářská práce

Marketingová analýza podmínek nezbytných pro uvedení ekologicky šetrného výrobku na vybraný segment trhu.

Marketing analysis of conditions essential for placing an environmentally friendly product on the specific market segment.
Anotace:
Práce řeší analýzu podmínek nezbytných pro uvedení systému vratných kelímků na festivalový trh. Zabývá se ekologičností, směrnicí EU o zákazu jednorázového plastového nádobí, fyzickým popisem samotných kelímků, jejich potiskem a reklamou, dále analýzou, jak tyto kelímky aplikovat na festivalový trh. V analýze využívá benchmarkingu, SWOT analýzy, přibližuje off-line a on-line marketingové nástroje, …více
Abstract:
The thesis deals with an analysis of the conditions necessary for launching the system of re-turnable cups at festivals onto the market. The work primarily deals with ecology and envi-ronment, EU directives on banning disposable plastic dishes, plastic cups’ physical descrip-tion, their printings and advertisement. The thesis analyses ways of implementing the use of the cups at festivals. For its analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.