Bc. Pavla Fedrová

Master's thesis

Kolonizační kapacita potenciálně probiotických kmenů E. coli

Probiotic E. coli strains and their colonization capacity
Anotácia:
Escherichia coli je fakultativně anaerobní gramnegativní bakterie nacházející se v lidském střevě. Do tohoto rodu patří jak patogeny způsobující vážná onemocnění, také komenzálové a dokonce probiotické kmeny. Probiotika jsou definována jako živé mikroorganismy, které při podání mají pozitivní vliv na hostitele. Nejčastěji jsou využívány bakterie mléčného kvašení, zároveň je ale jedním z nejlépe prostudovaných …viac
Abstract:
Escherichia coli is a facultative anaerobic gram-negative bacterium found in the human intestine. This genus includes pathogens causing serious diseases, commensals and even probiotic strains. Probiotics are defined as living bacteria that confer a health benefit to the host. Lactic acid bacteria are frequently used probiotic strains, but one of the most studied probiotics is E. coli Nissle 1917. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedúci: Mgr. Juraj Bosák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Micenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta