Bc. Miroslav Čada

Bakalářská práce

Prediktory úzkostných a depresivních symptomů u studentů psychologie v kontextu pandemie covidu-19

Predictors of anxiety and depression symptoms in psychology students during the covid-19 pandemic
Anotace:
Tato bakalářkská práce se zaobírá duševním zdravím v kontextu pandemie covidu-19. Dle dosavadního výzkumu má pandemie covidu-19 výrazné negativní dopady na duševní zdraví, a to zejména u vysokoškoláků. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké charakteristiky studentů psychologie souvisí s u nich zjištěnou mírou deprese a úzkosti. Úvodem jsou pojednány deprese, úzkost, souvislosti pandemie …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on mental health in the context of the covid-19 pandemic. As can be understood from the current state of literature, the covid-19 pandemic has profound negative impacts on mental healh, especially in university students. The main goal of this thesis is to explore which characteristics of psychology students are associated with their depression and anxiety levels. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martina Vyhnalová
  • Oponent: Mgr. Katarína Kemková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta