Bc. Kateřina Kyselá

Diplomová práce

Životní styl a suburbanizace v občanské výchově

Lifestyle and Suburbanization in Civics
Anotace:
Diplomová práce „Životní styl a suburbanizace v občanské výchově“ představuje návrh zařazení tématu životních stylů do hodin občanské výchovy na druhém stupni základní školy. Pojednává o městském a venkovském životním stylu, a zároveň představuje nový, suburbánní. Problematika životních stylů souvisí s životem každého člověka. Místem, kde vyrůstá, je určitým způsobem ovlivňován, a proto je důležité …více
Abstract:
Diploma thesis “Lifestyle and Suburbanization in Civics” presents proposal for including topic of lifestyles into Civics lessons at secondary schools. It focuses on urban lifestyle and rural lifestyle while new, suburban lifestyle is being introduced. Lifestyle topics are connected with life of every man. Especially place, where man grows up, has a big influence on him, therefore is very important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta