Bc. Kateřina Mandlíková

Bakalářská práce

Facie a gamaspektrometrická charakteristika vybraných profilů perucko-korycanského souvrství, Česká křídová pánev.

Facies and gamma-ray spectrometry of Peruc-Korycany Formation, Bohemian Cretaceous Basin, at selected outcrops.
Anotace:
V předložené bakalářské práci jsou zdokumentovány 2 lokality klastických sedimentů České křídové pánve v období cenomanu a turonu, Obora-Malý Chlum a Hostibejk. Na každé lokalitě byl zaměřen vertikální profil s podrobnou dokumentací klastických facií a provedeno terénní měření gamaspektrometrie. V laboratoři byly provedeny zrnitostní analýzy, mikroskopické studium výbrusů a orientační analýzy celkového …více
Abstract:
Two localities of clastic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin, of Cenomanian to Turonian age, were described in this thesis: Obora – Malý Chlum and Hostibejk. A vertical profile with detailed documentation of clastic facies and field gamma-ray spectra were measured at each locality. In the laboratory, grain size analyses, microscopic study of thin sections and pilot analyses of total organic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta