Bc. Kateřina Mandlíková

Bachelor's thesis

Facie a gamaspektrometrická charakteristika vybraných profilů perucko-korycanského souvrství, Česká křídová pánev.

Facies and gamma-ray spectrometry of Peruc-Korycany Formation, Bohemian Cretaceous Basin, at selected outcrops.
Abstract:
V předložené bakalářské práci jsou zdokumentovány 2 lokality klastických sedimentů České křídové pánve v období cenomanu a turonu, Obora-Malý Chlum a Hostibejk. Na každé lokalitě byl zaměřen vertikální profil s podrobnou dokumentací klastických facií a provedeno terénní měření gamaspektrometrie. V laboratoři byly provedeny zrnitostní analýzy, mikroskopické studium výbrusů a orientační analýzy celkového …more
Abstract:
Two localities of clastic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin, of Cenomanian to Turonian age, were described in this thesis: Obora – Malý Chlum and Hostibejk. A vertical profile with detailed documentation of clastic facies and field gamma-ray spectra were measured at each locality. In the laboratory, grain size analyses, microscopic study of thin sections and pilot analyses of total organic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta