Theses 

Reklama neziskové organizace – Bc. Nikola Vitíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Vitíková

Master's thesis

Reklama neziskové organizace

Advertising of nonprofit organization

Abstract: Diplomová práce se věnuje neziskové organizaci Česká společnosti AIDS pomoc, z. s. a reklamě. Cílem práce je vytvořit návrh reklamy na podporu neziskové organizace. K dosažení cíle bude analyzována nezisková organizace a pomocí dotazníkového šetření bude zjištěna znalost této společnosti obyvatelstvem. V teoretické části jsou definovány pojmy nezisková organizace a reklama, pomocí odborné literatury. V práci je vymezena nemoc HIV, její příznaky, způsob přenosu a také kolik občanů České republiky bylo v průběhu let nakaženo. Praktická část se zabývá detailním zkoumáním neziskové organizace ČSAP, dále je zjišťováno povědomí občanů o nemoci HIV / AIDS a znalost neziskové organizace.

Abstract: This master thesis is focused on the non-profit organization Česká společnost AIDS pomoc, z. s. and it’s advertising. The aim is to create an advertisement proposal to support this organization. To reach the goal this non-profit organization will be analyzed and through the questionnaire survey, it will show the familiarity of the population with this organization. In the theoretical part terms like non-profit organization and advertisement are defined with referenced literature. In this thesis it is described what HIV infection is, it’s symptoms, how is it transferred and how many citizens of the Czech Republic were infected during the years. The practical part focuses on detailed research of the non-profit organization ČSAP. Citizens awareness of HIV infection/AIDS disease and familiarity with this organization is investigated next.

Keywords: Nezisková organizace, virus HIV, AIDS, reklama, marketing, Public Relations

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 19:18, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz