Bc. Leoš Mačák

Bakalářská práce

Marketing neziskové organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.

Marketing of the Non-Governmental Organization Tichý svět, chráněná pracoviště
Anotace:
Téma bakalářské práce se věnuje neziskovému sektoru v České republice s detailnějším zaměřením na konkrétní neziskovou organizaci Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. a jejího využívání marketingových nástrojů v praxi. Práce mimo jiné poukazuje na přítomnost konkurence v neziskovém sektoru a potřebě diferenciace v působení a v jednání mezi neziskovým odvětvím a veřejností. První, teoretická část …více
Abstract:
Abstract The topic of this bachelor thesis addresses a non-profit sector in the Czech republic with a more detailed focus on a specific non-profit organisation „Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.“ and its usage of marketing tools in practice. The thesis displays presence of competition in the non-profit sector and the need to differentiate at influencing and communicating between the non-profit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace