Mgr. BcA. Pavel Trnka

Diplomová práce

1. Teoretická část: Dramaturgie zvukové složky v animovaných filmech Karla Zemana 2. Praktická část: Jaromil a kouzelná semínka - kreslená počítačová animace

1. Theoretical Part: Dramaturgy of Sound Components in the Animated Works of Karel Zeman 2. Jaromil and the Magic Seeds - Hand-drawn Animation
Anotace:
Tato práce je o dramaturgii zvukové složky ve filmovém díle Karla Zemana v jeho rané,vrcholné i pozdní tvůrčí periodě. Zabývá se blíže i osobnostmi skladatelů filmové hudby,se kterými spolupracoval. Práce také hodnotí jeho výtvarný umělecký přínos.
Abstract:
This work discusses about the dramaturgy of sound components in the animated films of Karel Zeman in his early, peak and late creative period. It deals with figures closer to the film music composers with whom he collaborated. The thesis also evaluates his creative artistic contributions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2012
Zveřejnit od: 17. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak. mal. Michal Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trnka, Pavel. 1. Teoretická část: Dramaturgie zvukové složky v animovaných filmech Karla Zemana 2. Praktická část: Jaromil a kouzelná semínka - kreslená počítačová animace. Zlín, 2012. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Animovaná tvorba