Tomáš Knápek

Bakalářská práce

PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY HROTOVÉ BRUSKY BERNARDO URS 500 N

Anotace:
Práce se zabývá problematikou kontroly geometrických přesností, pracovních přesností a také tuhosti vřeten hrotové brusky Bernardo URS 500 N. Dále vybráním, provedením a vyhodnocením zkoušek, díky kterým lze zjistit vlastnosti zkoumaného stroje. Z celkového hodnocení vyplívá, že dle měření bruska s výjimkou splňuje geometrické přesnosti, ale nesplňuje přesnosti pracovní.
Abstract:
The thesis deals with the check of geometric accuracy, working accuracy and also the stiffness of the center grinding machine Bernardo URS 500 N. Selection, execution and evaluation of tests, thanks to which it is possible to determine the properties of the examined machine. From the overall assessment it follows that, as measured by the grinder except for it meets geometric accuracy, it does not meet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Jersák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Knápek, Tomáš. PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY HROTOVÉ BRUSKY BERNARDO URS 500 N. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní