Eliška COUBALOVÁ

Master's thesis

Lidé na březích řeky v katastru Lysé nad Labem v historické perspektivě

People on the banks of the Elbe River in the Lysá nad Labem area in a historical perspective
Anotácia:
Oblast jihu katastru města Lysá nad Labem a okolní sídla jsou v novověku jsou bezprostředně ovlivněny řekou. Ovlivnění rozmary, řeky pociťovala nejen okolní krajina, ale také společnost, resp. mlynáři, převozníci, nebo obyvatelé okolních vesnic. Povodně, které se v této lokalitě celkem přirozeně vyskytovaly a poškozovaly nejen místní krajinu, ale také objekty v ní. Strhávaly např. místní mosty a poškozovaly …viac
Anotácia:
nského mapování musel být brán v úvahu fakt, že toto mapování ještě nemá matematický základ, tedy umístění objektů a celkové rozložení krajiny bylo bráno jako přibližné. U zbytku kartografických pramenů bylo možné pracovat s přesnějšími informacemi o prostoru, vzhledem k matematickému podkladu map.
Abstract:
The area south of the cadastre of the town of Lysá nad Labem and the surrounding settlements in modern times are directly affected by the river. Influenced by whims, the river was felt not only by the surrounding landscape, but also society, respectively. millers, ferrymen, or residents of surrounding villages. Floods, which quite naturally occurred in this locality and damaged not only the local landscape …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

COUBALOVÁ, Eliška. Lidé na březích řeky v katastru Lysé nad Labem v historické perspektivě. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Historical Sciences / UHI JO

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.