Olga CHVÁTALOVÁ

Bakalářská práce

Digitální mapové podklady využitelné pro projekty pozemkových úprav -- hodnocení jejich geometrických vlastností a aktuálnosti

Digital map sources applicable to land consolidation projects - evaluation of their geometric features and relevance.
Anotace:
V této práci je analyzováno použití digitálních mapových podkladů při projektování pozemkových úprav. Důraz je kladen na rozbor přesnosti poskytnutých materiálů a na jejich následné použití.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of digital map documentation for design of complex land consolidation. An accent was given on accuracy of used materials and their further exploitation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Identifikátor: 26964

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHVÁTALOVÁ, Olga. Digitální mapové podklady využitelné pro projekty pozemkových úprav -- hodnocení jejich geometrických vlastností a aktuálnosti. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Geomatika / Geomatika