Bc. Jiří Prášek

Diplomová práce

Marketingová komunikace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Marketing Communication of the Operational Program Human Resources and Employment
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je problematika marketingové komunikace strukturálních fondů a vyhodnocení úspěšnosti marketingové komunikace operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále toto téma slouží i k vytvoření uceleného přehledu o dané problematice marketingové komunikace strukturálních fondů.
Abstract:
The subject of my dissertation is the issue of the Marketing communication of the Structural funds and the assessment of the Marketing communication of the Operational Program Human Resources and Employment. This topic could be used for the creation of a comprehensive overview about issues of the Marketing communication of the Structural funds
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Lašek
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka, Ing. Světlana Navarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní