Theses 

Evropská centrální banka a její úloha v měnové politice Evropské unie – Radka FREIBERGOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - politologie

Radka FREIBERGOVÁ

Bakalářská práce

Evropská centrální banka a její úloha v měnové politice Evropské unie

European Central bank and it's role in monetary policy in European Union

Anotace: Cílem mé práce je představit budování evropské integrace z hospodářské a měnové oblasti. Hospodářská a měnová politika je propojena se vznikem Evropské centrální banky, a právě představení ECB jsem věnovala další část své práce. Poté práci směřuji k měnové politice Evropské unie. Zde se hlavně zaměřuji na nástroje, kterými je měnová politika prováděna. Neméně důležitou úlohu v mé bakalářské práci hraje kapitola popisující současný vztah České republiky s eurozónou. Jelikož se naše země se vstupem do Evropské unie zavázala přijmout společnou měnu a vstoupit tak do oblasti eurozóny, považuji za adekvátní se této problematice věnovat.

Abstract: The main aim of my work is to present the building of European Integration of the Economic and monetary field. Economic and monetary policy is linked to the formation of the European Central Bank and the next part of my work is dedicated to the presentation of the ECB. Thereafter, I direct my work to monetary policy of the European Union. In this area I'm focusing on the tools. An equally important role in my work is the chapter describing current relationship between the CR and Eurozone. With the admission to the EU the CR commit to accept the common currency and enter the Eurozone, I consider it appropriate to devote this issue.

Klíčová slova: Evropská centrální banka, měnová politika, Evropská unie, eurozóna, euro

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170773 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

FREIBERGOVÁ, Radka. Evropská centrální banka a její úloha v měnové politice Evropské unie. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz