Radka FREIBERGOVÁ

Bakalářská práce

Evropská centrální banka a její úloha v měnové politice Evropské unie

European Central bank and it's role in monetary policy in European Union
Anotace:
Cílem mé práce je představit budování evropské integrace z hospodářské a měnové oblasti. Hospodářská a měnová politika je propojena se vznikem Evropské centrální banky, a právě představení ECB jsem věnovala další část své práce. Poté práci směřuji k měnové politice Evropské unie. Zde se hlavně zaměřuji na nástroje, kterými je měnová politika prováděna. Neméně důležitou úlohu v mé bakalářské práci hraje …více
Abstract:
The main aim of my work is to present the building of European Integration of the Economic and monetary field. Economic and monetary policy is linked to the formation of the European Central Bank and the next part of my work is dedicated to the presentation of the ECB. Thereafter, I direct my work to monetary policy of the European Union. In this area I'm focusing on the tools. An equally important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FREIBERGOVÁ, Radka. Evropská centrální banka a její úloha v měnové politice Evropské unie. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - politologie