Bc. Tomáš Chúpek

Bachelor's thesis

Kontrola pozornosti ako prediktor problematického používania sociálnych sietí

Attentional control as a predictor of problematic social networking sites use
Abstract:
Excessive social networking sites use can lead to problematic social networking sites use (problematic SNS use) and that has negative consequences in personal, occupational, or academic human lives and their health. There are data that problematic SNS use is predicted by social anxiety and procrastination, but it is unknown what role attentional control plays in this relationship, there is only evidence …viac
Abstract:
Nadmerné používanie sociálnych sietí môže viesť k problematickému používaniu sociálnych sietí (PPSS), ktoré má negatívny dopad na osobný, pracovný či akademický život jedincov a na ich zdravie. Existujú údaje, že PPSS predikuje sociálna úzkosť a prokrastinácia, no neexistujú poznatky o tom, akú rolu hrá v predikcii PPSS kontrola pozornosti, ktorá súvisí s prokrastináciou. Prostredníctvom dotazníka …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta