Bc. Ondřej Pavlica

Diplomová práce

Transition from Kentico Xperience to a new open-source e-commerce platform

Transition from Kentico Xperience to a new open-source e-commerce platform
Anotace:
Tématem této práce je přechod e-commerce a CMS řešení společnosti pux s.r.o. z Kentico Xperience na open-source alternativu. Součástí práce je analýza současného stavu, specifikace požadavků na nový systém a analýza dostupných alternativních open-source řešení pro e-commerce, která splňují dříve shromážděné systémové požadavky. Tato e-commerce řešení jsou následně testována. Za pomoci sesbíraných požadavků …více
Abstract:
The topic of this thesis is the transition of the e-commerce and CMS solution of the company pux s.r.o. from Kentico Xperience to an alternative, open-source solution. This thesis includes an analysis of the current state of affairs, a specification of requirements for the new system, and an analysis of the available alternative open-source e-commerce solutions that meet the previously collected requirements …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Martin Macák
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje softwarových systémů

Práce na příbuzné téma