Vladimír HENYCH

Bakalářská práce

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C

Measurement of the density and the excess molar volumes of liquid binary mixtures of polyethylene glycol-water by vibrating densimeter in temperatures of 10-80 ?C
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na stanovení hustoty kapalné binární směsi voda- polyethylenglykol. Hustota směsí byla stanovena při teplotách 10-80 °C a při atmosférickém tlaku. Pro stanovení hustoty byl použit vibrační hustoměr Mettler ? Toledo DX45 DeltaRange Mettler Toledo. Další část práce je zaměřena na výpočet dodatkových molárních objemů těchto systémů z naměřených dat, grafického zpracování dat …více
Abstract:
Thesis is focused on the density measurement of liquid binary mixtures of polyethylene glycol and water. The density of these mixtures has been determined at temperatures of 10-80 °C and at atmospheric pressure. For the measurement of the density a vibrating densimeter DX45 DeltaRange Mettler Toledo was used. The next part of the work deals with calculation of the excess molar volumes from the measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HENYCH, Vladimír. Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin