Vladimír HENYCH

Bachelor's thesis

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C

Measurement of the density and the excess molar volumes of liquid binary mixtures of polyethylene glycol-water by vibrating densimeter in temperatures of 10-80 ?C
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na stanovení hustoty kapalné binární směsi voda- polyethylenglykol. Hustota směsí byla stanovena při teplotách 10-80 °C a při atmosférickém tlaku. Pro stanovení hustoty byl použit vibrační hustoměr Mettler ? Toledo DX45 DeltaRange Mettler Toledo. Další část práce je zaměřena na výpočet dodatkových molárních objemů těchto systémů z naměřených dat, grafického zpracování dat …more
Abstract:
Thesis is focused on the density measurement of liquid binary mixtures of polyethylene glycol and water. The density of these mixtures has been determined at temperatures of 10-80 °C and at atmospheric pressure. For the measurement of the density a vibrating densimeter DX45 DeltaRange Mettler Toledo was used. The next part of the work deals with calculation of the excess molar volumes from the measured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HENYCH, Vladimír. Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Toxicology and hazardous waste analysis