Mgr. Lucie Pešová

Bakalářská práce

The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde: Translation and Analysis of selected parts

The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde: Translation and Analysis of selected parts
Anotace:
Anotace Bakalářská práce „Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (Translation and Analysis)“ se zabývá překladem a rozborem vybraných částí divadelní hry Jak je důležité míti Filipa, kterou napsal irský dramatik Oscar Wilde. Teoretická část se věnuje stanoveným překladovým metodám a rozboru navrženého překladu. Rozbor se zaměřuje na různé problémy, které se během překladu vyskytly. Praktická …více
Abstract:
Abstract Bachelor thesis “Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest (Translation and Analysis)” deals with a translation and analysis of selected parts of the stage play The Importance of Being Earnest written by the Irish playwright Oscar Wilde. The theoretical part is devoted to the established translation methods and analysis of the proposed translation. The analysis is focused on the miscellaneous …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce