Radek MAČÁT

Bakalářská práce

Barva a její význam v corporate identity

Colour and its meaning in corporate identity
Anotace:
Jednou ze základních funkcí marketingu je odlišit produkt, službu a firmu v očích zákazní-ků. Žijeme v turbulentní době, kdy jsou naše mozky denně bombardovány tisíci nabídkami a komerčními sděleními. Barva a komunikace barvou se stává nejvíce viditelnou součástí korporátní identity subjektů. Obsah bakalářské práce s názvem Barva a její význam v Corporate identity zkoumá barvu a její vztah k jednotlivým …více
Abstract:
One of the basic marketing function is to distinguish a product, service and a company in customers´eyes. We live in a turbulent time where our brains are bombarded with thou-sands of offers and commercial statements every day. Communication by colour and colour itself is becoming one of the most visible part of corporate identity. Content of my Bachelor´s dissertation under the name "Colour and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Identifikátor: 18700

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAČÁT, Radek. Barva a její význam v corporate identity. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace