Bc. Eva Hlaváčková

Bakalářská práce

Počítačová simulace zobrazení na modelech lidského oka

Computer simulation of imaging by means of human eye models
Anotace:
Práce začíná krátkým popisem optického prostředí oka včetně metod stanovení parametrů optických prostředí a popisu postupu určení kardinálních bodů oka. Součástí je i vyhodnocení axiální refrakce a velikosti obrazu na sítnici u každého schematického modelu. Hlavní část zaujímá popis jednotlivých schematických modelů oka a jejich následné modelování pomocí optického softwaru ZEMAX. Na závěr je uvedeno …více
Abstract:
The work begins with a brief description of the optical media of the eye including the methods for determination of the parameters of the optical environment and description how to determine the cardinal points of the eye. It also includes the evaluation of the axial refraction and size of the retinal image at each schematic model. The main part describe each schematic models and its modeling by optical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.