Dagmar HUJEROVÁ

Bakalářská práce

Porcelánový snídaňový set

Porcelain breakfast set
Anotace:
Tato bakalářská práce zabývající se porcelánovým snídaňovým setem je strukturována do dvou častí. První teoretický oddíl se zabývá historickým vývojem porcelánu až po současný stav. Zaměřuje se rovněž na technické zpracování, pouţité postupy a analýzu materiálu. Druhá praktická část se zabývá přímo snídaňovým setem. Analyzuje současný trh se snídaňovým nádobím, představuje koncepční návrhy a následně …více
Abstract:
This work dealing with a porcelain breakfast set, is divided into two parts. The first theoretical section looks at the historical development of china to the contemporary situation. It focuses on the technical processing and analysis procedures of used material. The second part deals directly with the breakfast set. Analyses the current market for breakfast dishes, a conceptual design and then to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 19187

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. ak. soch. Pavel Škarka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUJEROVÁ, Dagmar. Porcelánový snídaňový set. Zlín, 2011. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Průmyslový design

Práce na příbuzné téma