Dagmar HUJEROVÁ

Bachelor's thesis

Porcelánový snídaňový set

Porcelain breakfast set
Abstract:
Tato bakalářská práce zabývající se porcelánovým snídaňovým setem je strukturována do dvou častí. První teoretický oddíl se zabývá historickým vývojem porcelánu až po současný stav. Zaměřuje se rovněž na technické zpracování, pouţité postupy a analýzu materiálu. Druhá praktická část se zabývá přímo snídaňovým setem. Analyzuje současný trh se snídaňovým nádobím, představuje koncepční návrhy a následně …more
Abstract:
This work dealing with a porcelain breakfast set, is divided into two parts. The first theoretical section looks at the historical development of china to the contemporary situation. It focuses on the technical processing and analysis procedures of used material. The second part deals directly with the breakfast set. Analyses the current market for breakfast dishes, a conceptual design and then to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011
Identifier: 19187

Thesis defence

  • Supervisor: prof. ak. soch. Pavel Škarka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUJEROVÁ, Dagmar. Porcelánový snídaňový set. Zlín, 2011. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Fine Arts / Multimedia and Design - Industrial Design

Theses on a related topic