Bc. Kateřina RICHTEROVÁ

Diplomová práce

Administrativní text a persvaze

Administrative text and persvaze
Anotace:
Diplomová práce pojednává o jazykových vlastnostech administrativních textů s prvky persvaze. Teoretická část práce je proto zaměřená na specifické jevy administrativního stylu a udává základní pravidla písemné komunikace, kterým každý administrativní text podléhá. Pro funkci persvazivní jsou v části teoretické uvedeny i vybrané rysy stylu publicistického a reklamy obecně. Cílem analýzy je zjistit …více
Abstract:
The diploma thesis deals with linguistic characteristics of administrative texts with elements of persuasion. Therefore the theoretical part of the thesis is focused on specific phenomena of the administrative style and gives the basic rules of written communication, which is subject to any administrative text. For the function of persuasion are listed in the theoretical and journalistic style selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2014
Zveřejnit od: 7. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTEROVÁ, Kateřina. Administrativní text a persvaze. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.7.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 7. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / český jazyk - občanská výchova