Bc. Jaroslava Rollerová

Diplomová práce

Bariery bránící využívání Pracovní rehabilitace z pohledu pracovníků ÚP

Barriers to the use of occupational rehabilitation
Anotace:
Na trhu práce se vyskytují skupiny lidí, které jsou více než ostatní ohroženi nezaměstnaností, mezi ně bezesporu patří osoby se zdravotním postižením. Úřad práce ČR má řadu nástrojů a možností, jak lidem bez práce pomoci při vstupu či návratu na pracovní trh. Jedním z těchto nástrojů je pracovní rehabilitace, která je určena přímo pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Cílem této práce …více
Abstract:
There are groups of people on the employment market which are more threatened by unemployment than others, including people with disabilites. The Labour Office of the Czech Republic has several ways of helping the unemployed individual entering or re-entering the employment market, one of them being occupational rehabilitation, which is directly designated for the specific target group with disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií