Ondřej Štěpánek

Bachelor's thesis

Analýza uplatnění absolventů VŠ na trhu práce v ČR se zvláštním zřetelem na Pardubický kraj v letech 2007–2017

Analysis of Employment of University Graduates in the Labour Market in the Czech Republic with Special Attention to the Pardubice Region in 2007–2017
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce v České republice v letech 2007 až 2017 se zvláštním zřetelem na Pardubický kraj v souvislosti s hospodářským růstem, který s sebou přináší nízkou nezaměstnanost a nedostatek zaměstnanců. V teoretické části jsou vysvětleny a shrnuty odborné pojmy jako nezaměstnanost a její měření či typy, fungování trhu práce a politika …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the employment of university graduates in the labour market in the Czech Republic in the years 2007–2017 focused on the Pardubice Region in connection with economic growth resulting in a low unemployment and a lack of employees. The theoretical part explains and summarizes terms such as unemployment and its measurement or types, functioning of labour market …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: Karel Zeman
  • Reader: Magdalena Kotýnková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76918