Bc. Tereza ŠLECHTOVÁ

Master's thesis

Konatelská jména v češtině a v němčině (srovnání typologie a motivace pojmenování)

Agent nouns in Czech and German Language (Comparison between Typology and Motivation of Designation)
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Konatelská jména v češtině a v němčině (srovnání typologie a motivace pojmenování) se věnuje způsobům slovotvorby a motivaci konatelských jmen v českém a německém jazyce. Teoretická část popisuje způsoby tvoření slov ve dvou geneticky a typologicky odlišných jazycích v češtině a němčině. Zabývá se slovotvornými způsoby a postupy v obou jazycích. Srovnává vybranou část slovní …viac
Abstract:
The Dissertation Agent Nouns in Czech and German Language (Comparison between Typology and Motivation of Designation) applies to ways of formation and motivation of agent nouns in these languages. The theoretical part describes the ways of word formation in two genetically and typologically different languages Czech and German. It deals with word-formative methods in both languages and compares the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLECHTOVÁ, Tereza. Konatelská jména v češtině a v němčině (srovnání typologie a motivace pojmenování). Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta