Lukáš Krejčí

Bakalářská práce

Delirium v urgentní a intenzivní péči

Delirium in Urgent and Intensive Care
Anotace:
ABSTRAKT KREJČÍ, Lukáš. Delirium v urgentní a intenzivní péči. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. Praha. 2020. s.70. Tématem bakalářské práce jsou delirantní stavy u specifické skupiny lidí s přehledným popisem deliria, současným vývojem léčby a ošetřování delirantního pacienta v přednemocniční a intenzivní péči. Delirium …více
Abstract:
ABSTRACT KREJČÍ, Lukáš. Delirium in Emergency and Intensive Care. University of Health, community interest society. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Supervisor: Mgr. Jaroslav Pekara Prague. 2020. 70.s The topic of this thesis is delirious conditions in a specific group of people with a clear description of delirium, current development of treatment and treatment of a delirious patient in pre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická