Kateřina ŠTEFKOVÁ

Bachelor's thesis

Příspěvky Edvarda Jelínka (s polskou tématikou) v časopise Světozor

The articles of Edvard Jelínek (with Polish theme) in the magazine Světozor
Abstract:
Tématem bakalářské práce jsou příspěvky Edvarda Jelínka s polskou tématikou v časopise Světozor od roku 1867 do roku 1899. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické, která nám předkládá Světozor a jeho zaměření, blíže představuje život Edvarda Jelínka, včetně jeho tvorby. Praktická část obsahuje excerpci (pozn. při překladu možné použít i slovo rozbor) textů Jelínka a jejich bibliografické zpracování …more
Abstract:
The main subject of my bachelor thesis are articles of Edvard Jelínek with Polish theme in the magazine Světozor since 1867 to 1899. The thesis is divided into two parts, the theoretical part describes the magazine Světozor and its orientation and introduces us Edvard Jelínek´s life including his work. The practial part contains analysis of Jelínek´s texts and their bibliographic processing, the role …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 11. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTEFKOVÁ, Kateřina. Příspěvky Edvarda Jelínka (s polskou tématikou) v časopise Světozor. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta