Bc. Michal Doležel

Diplomová práce

Programování a výroba modelů CNC frézováním

Programming and Manufacturing of Models by CNC Milling
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma programování a výrobu modelů CNC frézováním. Cílem této práce je příprava tří modelů pro programování, dále naprogramování těchto modelů pro CNC frézku. U dvou modelů se naprogramování provádí ve 2 programech (SurfCam, NX) a porovnávají se strojní časy. Třetí model je naprogramován v jednom programu (SurfCam), který je následně vyroben. V praktické části připravuji …více
Abstract:
This thesis is dealing with programming and manufacturing of models by CNC milling. The aim of this thesis is to prepare three models for programming and to programme these models for CNC cutter. The programming of the first two models will be realized in two programmes (Surfcam, NX) in order to compare their machining times. The third model will be programmed in one programme (SurfCam) and then it …více
 

Klíčová slova

Frézky frézy CAD/CAM CNC SurfCam NX.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležel, Michal. Programování a výroba modelů CNC frézováním. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Řízení jakosti

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.