Ing. Petra Sinkulová

Bakalářská práce

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru obchodu (rychloobrátkové zboží)

Sales Promotion as a Tool of the Integrated Marketing Communication in the Selected Trade Company (FMCG)
Anotace:
Tématem této práce je podpora prodeje jako nástroje integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru obchodu. Součástí práce je část teoretická a praktická. Hlavním cílem je zde analýza nástrojů podpory prodeje ve společnosti Stock Plzeň v jednotlivých segmentech. Teoretická část se zabývá integrovanou marketingovou komunikací, komunikačním mixem a podstatou jednotlivých nástrojů. Dále …více
Abstract:
The theme of this thesis is the sales promotion as a tool of the integrated marketing communication, in a selected company, in the business sector. The thesis has two basic parts- theoretical and practical. The main objective is the analysis of sales support tools in the company Stock in the individual segments. The theoretical part deals with the integrated marketing communication, communication mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní