Ing. Dita Vašulková

Bakalářská práce

Lobbying v Evropské unii

Lobbying in the European Union
Anotace:
Bakalářská práce „Lobbying v Evropské unii“ se zaměřuje na problematiku lobbyingu a jeho fungování v institucích Evropské unie. Vysvětluje pojem lobbying prostřednictvím definování základních pojmů, nástrojů a aktérů. Vzhledem k tomu, že je často zaměňován s korupcí, je zde rovněž definován pojem korupce a vymezena hranice mezi lobbyingem a korupcí. Práce se orientuje na možnosti využívání lobbyingu …více
Abstract:
The bachelor thesis "Lobbying in the European Union" is focused on the question of lobbying and its function in the institutions of the European Union. It clears up the term lobbying through the definition of basic concepts, instruments and participants. Seeing that it's often confused with corruption, there is defined the term corruption as well and deliminated the border between lobbying and corruption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia