Bc. Dominik Vlach

Bakalářská práce

Affiliate marketing jako marketingový kanál firem

Affiliate marketing as a marketing channel for companies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá affiliate marketingem, jednou ze součástí online marketingu. Affiliate marketing je provizní prodej na internetu. Setkává se zde obchodník, partner a zákazník. Obchodník nabízí produkt, který partner propaguje a snaží se ho co nejefektivněji dostat k zákazníkovi. V praxi k tomu využívá různých způsobů propagace na internetu jako je reklama na sociálních sítích, reklama ve …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on affiliate marketing, one of the components of online marketing. Affiliate marketing is sales with commission on the Internet. Company, partner and customer are meet here. Company offers a product that the partner promotes and tries to get it as efficiently as possible to the customer. In practice, he uses different ways of promoting on the Internet, such as social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace