Theses 

Psychická a časová zátěž žáků domácími úkoly na druhém stupni konkrétní ZŠ – Mgr. Táňa Šamalíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Táňa Šamalíková

Bakalářská práce

Psychická a časová zátěž žáků domácími úkoly na druhém stupni konkrétní ZŠ

Students homework as its academic stressor and time management problem at grades 6-9 - The case study

Anotace: Anotace Práce je zaměřena na problematiku subjektivního vnímání a zvládání školní zátěže žáky na druhém stupni ZŠ - zejména s důrazem na jejich domácí přípravu, strukturu a způsob vyplnění jejich volného času a případnou prevenci problémů. Výzkumná část vychází z dotazníkového šetření a obsahové analýzy rozhovorů mezi žáky a učiteli na konkrétní škole. Cílem výzkumu bude zjistit, kolik času věnují žáci druhého stupně domácí přípravě a jaký význam jí připisují (tj. zdali takto plněné domácí úkoly pomáhají zlepšit prospěch, vztah s učiteli, zdali je prožívají jako zátěž atp.).

Abstract: Annotation The thesis is focused on the issue of subjective perception and management stress of students on the second level of elementary school – with emphasis on their homework, structure and filling of their free time and problems prevention. Research is based on questionnaire and content analysis of interviews between students and teachers. The aim of research is to find out how much time students spend on doing homework and preparation and if they can see any importance of it (if so filled homework helps them to get better mark, improve the relationship with teachers, if the homework is felt as a stressor etc.).

Klíčová slova: Klíčová slova Domácí úkol, psychická zátěž, časová zátěž, volný čas, zájmové kroužky, pubescent, stres, žáci, domácí příprava Keywords Homework, psychical stress, time stress, free time, hobby, stress, students

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz