Mgr. Patrícia Pečnerová

Bakalářská práce

Phylogeny of squirrels (Sciurus, Rodentia) based on supertrees reconstruction

Phylogeny of squirrels (Sciurus, Rodentia) based on supertrees reconstruction
Anotace:
Odkedy sa molekulárne dáta využívajú na stanovenie fylogenézy, vrámci skupiny stromových veveríc tribu Sciurini sa pojednáva o mnohých taxonomických nejasnostiach. Pracovala som s rozsiahlym molekulárnym materiálom, aby som stanovila fylogenetické vzťahy a odhalila, kde skupina vznikla. Použila som mitochondriálne a jadrové DNA sekvencie, verejne dostupné, a pomocou Bayesiánskej analýzy a šiestich …více
Abstract:
Since molecular data are used to infer phylogeny, many taxonomic ambiguities have been discussed in the group of tree squirrels of the tribe Sciurini. In this study, I worked with extensive published molecular material to establish phylogenetic relationships and discover where the tribe originated. I used mitochondrial and nuclear DNA sequences and through Bayesian analysis and six different methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.